Akut glarmester - Døgnvagt

Alle kan rekvirere Glarmestrenes døgnvagt. Oftest er det politiet, vagtselskabet eller ejendomsinspektøren, der er først på skadesstedet og derfor rekvirerer vores assisstance på telefon 70 100 100

Når opkaldet sker til vores vagtcentral registreres skadesstedet og skadens omfang. Vagtcentralen rekvirerer døgnvagten i det respektive lokalområde, som er opdelt i postnummer- og vagtområder. Derfor er det altid et lokalt glarmesterfirma, der rykker ud, og med deres store lokalkendskaab sker indsatsen uhyre effektivt.

Den vagthavende glarmester foretager på skadesstedet en konkret vurdering af skadens omfang og dernæst en faglig og korrekt afdækning, så risikoen for yderligere uheld formindskes.

Hvis det lokale sikringsfirma skal foretage en midlertidig tyverisikring bistår døgnvagten.

Glarmestrenes Døgnvagten udfylder efter sit arbejde en blanket til kunden, til brug for videre forsikringsanmeldelse.

Glarmestrenes Døgnvagt er eksperter i afdækning. Vi dækker primært af med glas således, at Deres kunder kan se ind og De kan se ud – trods skade og afdækning. I større byområder er vi på stedet indenfor ½ time.

Ring til døgnvagten